Начало / Продукти / АДЕНГО 465 СК

АДЕНГО 465 СК

АДЕНГО 465 СК
По поръчка
цена 1220.00 лв.
5.00 Литра

Активно вещество

Изоксафлутол 225г/л;
Теинкарбазон-метил 90г/л;
Ципросулфамид (антидот) 150 г/л 

Производител

Байер КропСайанс

Формулация

Суспензионен концентрат СК

Категория на упротреба

II (втора)

Карантинен срок

 

В цената е включен ДДС

Системен хербицид за борба с житни и широколистни плевели при царевица

Механизъм на действие
Аденго® 465 СК е системен хербицид за борба с житни и широколистни плевели при производство на царевица за зърно и силаж. Плевелите поемат продукта както през кореновата система, така и през листата при вегетационно третиране. При поемане от младите поници, плевелите може да загинат преди поникване, или да поникнат побелели. При вегетационно третиране младите плевели загиват от поемането на активните вещества през листната маса или през кореновата система след паднал дъжд.

Основни предимства и ползи

  • Засилено действие срещу житни и широколистни плевели.
  • По-слаба чуствителност към липса на влага (активира се и при 3-4 литра дъжд, ако плевелите все още не са поникнали),
  • Много добро ранновегетационно действие до 3-ти лист на житните плевели и I-ва двойка листа на широколистните плевели в доза от 35 мл/дка.

 

Регистрация в България:

Култура

плевели

Доза

Момент на приложение

царевица (зърно и силаж)

срещу едногодишни житни и широколистни плевели, вкл. балур от семена

35 и 44 мл/дка

 
преди поникване
35 мл/дка ранно вегетационно

Виж как се използва този продукт »

Препоръки при употреба
Използвайте Аденго® 465 СК само с наземна техника с работен разтвор между 20 и 40 л/дка. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху площта или културата.
Максимален брой приложения - 1, като не се препоръчва прилагане на продукта след фаза трети лист на царевицата.
Когато използвате ранно вегетационно приложение на Аденго®, се съобразявайте със състоянието на културата. Да се третира само царевица, в добро физиологично състояние.
Неблагоприятни агроклиматични условия преди и след третиране могат да стресират културата и да доведат до нежелани реакции. Неблагоприятни условия могат да бъдат преовлажняване и/или ниски температури, големи амплитуди между деня и нощта, слана, засушаване, недостиг на хранителни вещества и други, неспоменати тук.

Смесимост
При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост с други продукти за растителна защита. Преди смесването на АДЕНГО 465 СК с друг продукт, се препоръчва да се направи предварителен тест за съвместимост в отделен съд.

Нежелани ефекти
В случаи на унищожаване на царевица, третирана с АДЕНГО 465 СК в следствие на буря, град, пожар и др., след извършване на нормална пред сеидбена обработка (преораване или друга обработка на поне 10 см) може да бъде засята царевица за зърно и силаж. Препоръките за следващи култури в сеитбооборота са базирани на данни от полеви опити при нормални агроклиматични условия. Препоръчват се следните интервали между приложение на продукта и сеитба на последваща култура. Тези препоръки са валидни при нормални агроклиматични условия.
Неблагоприятни агроклиматични условия* обаче, може да повлияят скоростта на разграждане на хербицида и остатъчните количества активно вещество, налични в почвата. В подобни случаи препоръките за интервали между приложение на продукта и сеитба на последваща култура са само насочващи за потребителя.
В случай на неблагоприятни за разграждането на хербицида условия или при съмнение за наличие на остатъчни количества от предходно приложение на хербицид, изключително препоръчителни са ограничаващи риска мероприятия като дълбока оран и/или допълнително размесване на почвата в дълбочина.
Друг начин за определяне на потенциалния риск за повреда на културата са малки съдови опити или предварително засяване на малки площи.
*Неблагоприятни условия може да бъдат: необичайно сухо време след приложение на продукта; продължително засушаване; слаба биологична активност на почвата в резултат на ниско съдържание на органично вещество и/или ниска температура на почвата; уплътнение на почвата; ерозирали участъци; ниски участъци, задържащи вода; наводнение; директна сеитба без дълбока оран; препокриване с двойна доза и всякакви други подобни условия или с подобен ефект не изрично упоменати тук.
Сеитбата на всички други култури или неспазването на посочените по-горе срокове е на собствен риск и отговорност. 

скрии

Поръчай Поръчай