Начало / Продукти / Дерби Супер

Дерби Супер

липсваща картинка
По поръчка
цена 263.00 лв.
0.50 кг

Активно вещество

150,2 г/кг флорасулам +

300,5 г/кг аминопиралид

Производител

Дау АгроСайънс

Формулация

Вододисперсуеми гранули

Категория на употреба

III-та 

Карантинен срок

 

Цената е без начислен ДДС

 

Механизъм на действие

Дерби Супер е системен, вегетационен,двукомпонентен хербицид.

Активното вещество Аминопиралид е единственото с различен механизъм на действие от масово използваните в момента хербициди. То е от синтетичен ауксинов тип, поема се от листата и корените и се разнася из цялото плевелно растение, до всички растежни точки, причинявайки некрози и загиване на плевелите.

Флорасулам подтиска синтеза и действието на растителния ензим ацетохидроксиацид. По този начин се блокира биосинтеза на аминокиселините изолевцин,левцин и валин. Няколко часа след третирането растежа на чувствителните плевели се преустановява.

След няколко дни се появяват и първите визуалните признаци на ефикасност /хлороза и некроза в горната част на плевелите/. След седмица до десет дни е налице пълно изсъхване и загиване на плевела.

 

Препоръки при употреба

1. Ниската доза се използва в изключително ранна фаза от развитието на плевелите.

2. За гарантиране на отличен ефект се препоръчва дозата от 3,3 гр/дка.

3. Дерби Супер може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди,но преди това се препоръчва да се направи тест за смесимост.

4. За едновременен контрол на болести и плевели да се смесва с Дует Ултра, Танго Супер или Капало.

5. След нормално протекла вегетация и спазване на добрите земеделски практики по отношение изискванията на следващите култури в сеитбооборота, Дерби Супер не проявява персистентност в почвата.

6. Дерби Супер е надеждно решение за контрол на самосевки от слънчоглед, включително от Clearfield® и Експрес толерантни хибриди.

7. Разход на работен разтвор 15-30 л/дка

 

В България препаратът е регистриран за приложение при:

Култура

Плевели

 

Доза

Пшеница

Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели

2-8-ми лист на едногодишните плевели и 10-15 см височина на паламидата от начало на братене до фаза “второ коляно” на културите

2,5; 3,3 г/дка

 

Виж как се използва този продукт »

Поръчай Поръчай