Начало / Продукти / ИМПАКТ 25 СК - 5л

ИМПАКТ 25 СК - 5л

ИМПАКТ 25 СК - 5л
По поръчка
цена 280.00 лв.
5.00 Литра

Активно вещество

Флутриафол 250 г/л

Производител

CHEMINOVA

Формулация

Суспензионен конценрат (СК)

Категория на употреба

III-та (Разрешен за употреба от лица, над 18 г.

карантинен срок 30 дни

Цената е с начислен ДДС

 

Механизъм на действие

ИМПАКТ 25 СК е фунгицид със системно действие. Продуктът потиска развитието на причинителя на болестта чрез инхибиране на биосинтезата на ергостерол, необходим за формиране на клетъчната мембрана. Вследствие на това се предизвикват структурни и функционални аномалии в клетъчната стена на гъбата- патоген и се стопира растежа на хифите. Като фунгицид със системно действие, ИМПАКТ 25 СК прониква през листнато маса и чрез проводящата система се разнася в цялото растение, като предпазва и новия прираст.

 

Спектър на действие

ИМПАКТ 25 СК е широколистен системен фунгицид от групата на триалозите, който контролира причинителите на гъбни болести от клас Ascomycetes  (брашнести мани), Basidiomycetes (ръжди)  и Deuteromycetes (Фузариум, септориоза)по зимни зърнено-житни (пшеница и ечемик) и технически култури (захарно цвекло).

култура

болест

доза

Момент на приложение

Пшеница, ечемик

Брашнеста мана (Erysiphe hramminis)

50 мл/дка

При появи на първи признаци на болестта в началото на изкласяване на културата

Пшеница

Кафява ръжда (Puccinia recondita)

Пшеница

Жълта пъжда (Puccinia striiforms)

При поява на първи признаци на болестта при пълно изкласяване на куртурата.

Захарно свекло

Брашнеста мана (Erysiphe communis)

Церкоспороза

(Cercospora beticola)

50 мл/дка

При поява на първи признаци на болестта. Следващите 1-2 пръскания са през 7-10 дни.

Виж как се използва този продукт »

Препоръки при употреба

Разход на работен разтвор: 15-20 л/дка

ИМПАКТ 25 СК трябва да се приложи преди появата на първи признаци на болестта, или когато болестта е обхванала не повече от 2% от листната маса. Да се осигури пълно опръскване на растенията, за да се получи максимален ефект.

Работния разтвор да се приготви непосредствено преди пръскане.

Смесимост: ИМПАКТ 25 СК есмесим с повечето използвани в практиката инсектициди и фунгициди, но преди смесването им с друг продукт, в отделен съд да се направи тест за съвместимост.

 

Влияе върху околната среда

ИМПАКТ 25 СК е токсичен за риби. Да се вземат всички предпазни мерки да не попадне препарат във водоизточници и отточни води.  Безопасен е за пчелите. Няма негативно влияние върху почвената микрофлора и фауна.

скрии

Поръчай Поръчай