Начало / Продукти / Листего 40

Листего 40

Листего 40
По поръчка
цена 87.00 лв.
1.00 Литър
Активно вещество имазамокс 40 г/л
Производител Синджента
Формулация  
Категория на упротреба трета
Карантинен срок 90 дни

В цената е включен ДДС

 

Практически предимства:
· Контролира икономически важни и „трудни“ плевели (бутрак, паламида)
· Контролира всички раси синя китка
· Допълнително почвено действие (до 30%)
· Получавате пълен „пакет“ от Синджента за отглеждане на слънчоглед:
» Clearfield® хибриди с висок добивен потенциал – НК Неома, НК Адажио, НК Мелдими, НК Фортими, Санай МР, СИ Естива, СИ Експерто, СИ Коломби, СИ Самин
» Ефикасен почвен хербицид елиминиращ конкуренцията на ранното заплевеляване -
Гардоприм Плюс Голд (доказал се вече в практиката като най-използвания
почвен хербицид)
» Решение за борба с трудните за контрол плевели (бутрак, паламида) и всички раси Синя китка – вегетационния хербицид Листего

Регистрация в България:

Култура плевели Доза Момент на приложение
слънчоглед Clearfield® хибриди едногодишни житни и широколистни плевели 120 мл/дка във фаза 2-6-ти лист на културата

Житни плевели:
· балур от семена и коренища* (Sorghum halepense)
· ветрушка (Apera spica venti)
· див овес* (Avena fatua)
· кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
· кощрява зелена (Setaria viridis)
· кощрява сива (Setaria glauca)
· лисича опашка (Alopecurus myosoroides)


Широколистни плевели:
· абутилон* (Abutilon theofrastii)
· бутрак / свиница (Xantium strumarium)
· бяла куча лобода** (Chenopodium album)
· видове щир (Amaranthus spp.)
· галинзога (Galinsoga parviflora)
· дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
· див мак (Papaver rhoeas)
· див синап (Sinapis arvensis)
· звездица (Stellaria media)
· овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
· паламида* (Cirsium arvense)
· пача трева* (Polygonum aviculare)
· полско подрумче (Anthemis arvensis)
· пипериче (Polygonum multiflorum)
· татул* (Datura stramonium)
· фасулче (Polygonum convulvulus)
· червена мъртва коприва (Lamium purpureum)

Виж как се използва този продукт »

Съвети при приложение:
· При третиране срещу едногодишни плевели, оптималната фаза е 4-6-ти лист на широколистните видове и преди начало на братене на житните видове
· Оптимална фаза за третиране на паламида е височина 10-15 см
· При ново усвоени площи и силно заплевеляване с коренищен балур има вероятност от вторичен подраст. За контрол на вторичното заплевеляване от балур може да се извърши последващо третиране с балурицида Фузилад Форте
· При отглеждането на Clearfield® хибриди слънчоглед, препоръчваме:
o след сеитба преди поникване на културата приложението на Гардоприм Плюс Голд – хербицидът дава възможност за свободно и нормално поникване и развитие на слънчогледа и елиминира конкуренция на плевелите в ранни фази, които поникват по същото време като слънчогледа
o последващо третиране с Листего според препоръките му за приложение в указаните дози и фази на културата и плевелите
· Оптимален момент на приложение срещу синята китка е фаза 6-8-ми лист на културата
· Листего да се прилага самостоятелно и да не се смесва с никакви други продукти
· Да не се третира, когато културата е под влияние на стресови фактори като големи температурни амплитуди, мразове, обилни валежи и др.
· Разход на работен разтвор – 15 до 30 л на дка

скрии

Поръчай Поръчай